Betalingen en Restitutie

Betalingen

Aan de eerste registratie zijn kosten verbonden van €95,-. Nadat de betaling hiervan is ontvangen, wordt de inschrijfprocedure voortgezet. Studenten die tot de opleiding worden toegelaten, ontvangen een factuur voor het collegegeld ad €1900,- en worden gevraagd om het bedrag binnen 30 dagen te voldoen. Kosten voor examens , herexamens (eenmalig) en enkele syllabi zijn bij de lesgelden inbegrepen. Kosten voor boeken zijn niet inbegrepen. Deelbetalingen zijn NIET mogelijk.

Lesgeld

Lesgelden worden jaarlijks voldaan.

Een betaling die niet op tijd voldaan wordt, zal leiden tot een ongeldige inschrijving. Bij cursussen waarbij het aantal plaatsen beperkt zijn, zal zijn  of haar plaats automatisch weggegeven worden naar de volgende kandidaat op de wachtlijst. 

Medische Basiskennis
Duur: 1 jaar
Per jaar: € 1.950- incl. examens *, thee en koffie

Basiskennis Chinese Geneeskunde

Duur: 1 jaar
Per jaar: € 1.950,- incl. Examens *, syllabi **, thee en koffie

Acupunctuur 

Duur: 2 jaar
Per jaar : € 1.950,- incl. Examens *, syllabi **, thee en koffie

Chinese Kruidengeneeskunde
Duur: 2 jaar
Per jaar : € 1.950,-  incl. Examens *, syllabi **, thee en koffie

Tuina 
Duur: 2 jaar
Per jaar : € 1.950,-  incl. Examens *, syllabi ** thee en koffie

*Zie Algemeen examenbeleid van de school
** Behalve studieboeken

Examenkosten

Tweede herexamen: € 100,-

Extern:
Examen ter niveaubepaling voor studie bij Shenzhou: € 100,-
Evaluatie-examen voor beroepsverenigingen: € 300,-

Annulering

  • Annulering van deelname aan de opleiding is alleen schriftelijk of per e-mail mogelijk.
  • Bepalend voor de datum van de annulering is de datum waarop de annulering is ontvangen op ons kantoor.
  • Bij annulering wordt – afhankelijk van het moment van annulering – een deel, of het volledige collegegeld in rekening gebracht:
  • Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de opleiding zijn er geen kosten*.
  • Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de opleiding betaalt men 50% van het collegegeld.
  • Bij annulering na de start van de opleiding is men het volledige collegegeld verschuldigd.

Restitutie

Collegegeld wordt – behoudens de annuleringsregeling – niet terugbetaald, behalve in extreme gevallen waarin deelnemers niet in staat zijn om de opleiding bij te wonen als gevolg van ernstige ongevallen, ziekte of overlijden. In die gevallen kan de deelnemer of wettelijk vertegenwoordiger tot uiterlijk drie weken na het begin van de opleiding schriftelijk bij het kantoor om een gedeeltelijke terugbetaling verzoeken.

Inschrijfgeld wordt vanaf 2 weken na inschrijving niet meer gerestitueerd.

Tevens verwijzen wij studenten naar onze Algemene Verkoop & Leveringscondities (PDF).