Onze Opleidingen

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Open Dag - Zaterdag 11 mei 2024

Bezoek onze  open dag om inzicht te krijgen in ons aanbod van boeiende studieprogramma’s. Ontmoet onze decaan, enkele docenten en de studiecoördinatoren.

Open Dag
Zaterdag 11 mei 2024

Betalingen en Restitutie

Betalingen

Studenten die tot de opleiding zijn toegelaten ontvangen een factuur voor het collegegeld. Het collegegeld dient te worden betaald volgens onze “Verkoop- en leveringsvoorwaarden” binnen de termijn van 30 dagen. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
Bij te late betaling wordt het verschuldigde bedrag voor het collegegeld verhoogd met € 50,- administratiekosten.

Annulering

Annuleringen zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk of per e-mail door ons ontvangen zijn. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding worden alleen de registratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding wordt 50% van het collegegeld in rekening gebracht. Na de start van de opleiding is het volledige collegegeld verschuldigd.

Restitutie

Collegegelden komen niet in aanmerking voor restitutie met uitzondering van extreme situaties – zware ongevallen, ziekte of overlijden – waardoor de student niet in staat is om zijn of haar studie te beginnen of af te ronden. In deze gevallen kan de student in kwestie of wettige vertegenwoordiger een schriftelijk verzoek tot restitutie indienen. Vanaf drie weken na aanvang van de opleiding is restitutie niet langer mogelijk.

Registratiekosten komen niet in aanmerking voor restitutie vanaf 2 weken na inschrijving.
Je vindt onze ‘Betalings- en registratievoorwaarden’ op onze website onder ‘Betalings- en registratievoorwaarden’. Tevens verwijzen wij studenten naar onze Algemene Verkoop & Leveringscondities (PDF).