Onze Opleidingen

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Studie informatie

Toelating

Opleidingseisen

  • Een HAVO of VWO diploma en bereidwilligheid tot het volgen van het onderdeel Medische Basiskennis (HBO-niveau)
  • Fysiotherapeuten en andere therapeuten

Lees verder >


Academisch Jaar en Lengte van de Opleiding

Doorgaans betekent een academisch jaar de periode tussen september en juni van het volgende jaar. Voor sommige opleidingen is er echter een afwijkende begindatum. Een lesprogramma is in de studiegids gevoegd of kan op verzoek naar u verzonden worden. De lengte van iedere afzonderlijke opleiding is te vinden bij de omschrijving van de opleidingen.

Lees verder >


Examinering

Er is een schriftelijk en/of mondeling examen aan het eind van ieder studiejaar. Een voldoende score van 60 procent voor de praktische en theoretische onderdelen is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor doorstroming naar het volgende studiejaar.

Lees verder >


Opleidingsstructuur

Het Basisjaar Chinese Geneeskunde legt het fundament voor verdere studie in Acupunctuur, Kruidengeneeskunde en Tuina. Daarnaast bieden wij ook de opleiding Medische Basiskennis aan die vooraf aan de TCG opleidingen of parallel gevolgd kan worden.

Lees verder >


Klachtenreglement

Dit klachtenreglement geldt voor alle cursussen en nascholingen van Shenzhou Open University of TCM (SOU). Registratie van de klachten en de methode van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van de vastgestelde bewaartermijn.

Lees verder >


 

Betalingen en Restitutie

Studenten die tot de opleidingen worden toegelaten ontvangen een factuur. De lesgelden en registratiekosten moeten vóór aanvang van het studiejaar worden voldaan. Deelbetalingen zijn NIET mogelijk. nnulering van een registratie dient schriftelijk te geschieden. Annulering tot 30 dagen voor aanvang cursus: geen annuleringskosten. 

Lees verder >