Onze Opleidingen

© 2021 - Shenzhou University of TCM

FAQ

Thema Studiepunten en Accreditatie

Hoeveel EC’s heeft de opleiding?

De opleiding heeft 240 EC. Eén jaar Basis Chinese Geneeskunde, twee jaar Specialisatie (Acupunctuur, Chinese Kruidenleer of Tuina) en één jaar Medische Basiskennis. In totaal vier jaar. Een TCM-studie of studie Medische basisvakken kan ook apart gevolgd worden.

Welke accreditatie heeft de opleiding?

Al onze Engels- en Nederlandstalige opleidingen zijn geaccrediteerd door SNRO. Dat betekent dat onze opleidingen voldoen aan de opleidingseisen conform HBO. Dat betekent dat je je, als toekomstig therapeut na voltooiing van de vierjarige opleiding, kan inschrijven bij een beroepsvereniging voor TCM in Nederland en vrijgesteld bent van de BTW-verplichting. Bovendien zullen veel zorgverzekeraars een deel van de consult prijs van je patiënten vergoeden als de patiënt een aanvullend pakket heeft voor alternatieve geneeswijzen.

Krijg ik een officiële internationaal erkend titel?

Opleidingen voor Complementaire geneeswijzen worden in Nederland niet erkend door de overheid. Dit betekent dat we geen Bachelor- of Master titels kunnen verlenen.

Thema studielast, roosters en lestijden.

Wanneer starten de opleidingen?

Alle opleidingen starten in september.

Op welke dagen heb ik les?

De lessen zijn op zaterdagen en zondagen 1 keer in de maand voor alle TCM opleidingen. De opleidingen Medische Basiskennis vinden plaats op vrijdagen en zaterdagen (en één zondag).

Hoe vaak heb ik les?

Gemiddeld één weekend in de maand.

Kan ik twee studiejaren tegelijk volgen?

Er zijn mogelijkheden om studiejaren met elkaar te combineren. Je kan bijvoorbeeld de studie Medische Basiskennis combineren met Basis Chinese Geneeskunde, of Acupunctuur-1. We raden wel aan om de studie MBK te doen voordat je aan Acupunctuur-2 begint waarin de ziektebeelden worden behandeld. Je zult veel profijt hebben van de kennis die je dan inmiddels hebt opgedaan in de Medische Basiskennis. Het is NIET mogelijk om twee verschillende jaren van de een TCM studie tegelijk te volgen, omdat de kennis en vaardigheden systematisch worden opgebouwd.

Hoeveel moet ik thuis studeren?

We rekenen met een studiebelasting van 5 keer het aantal contacturen. Concreet betekent dat gemiddeld 70 uur per maand, ofwel 17,5 uur per week.

Hoe lang duurt een studiedag?

De TCM-lessen duren van 10:00 tot 17:00 uur, met één uur lunchpauze en twee korte koffie en theepauzes. De opleidingen Medische Basiskennis beginnen om 9:30 en eindigen om 17:15 uur.

Thema studievereisten

Hoeveel lessen mag ik missen?

Er is een aanwezigheidsplicht van 80%. Kom je daarboven dan kan je pas het volgende jaar examen doen. In sommige gevallen – bij voldoende studiemotivatie –  kan een aanvullende opdracht compensatie bieden.

De Engelse en Nederlandse opleidingen lopen hebben de zelfde studieprogramma’s. Soms is het mogelijk een gemiste les in de anderstalige opleiding in te halen.

Wat wordt er nog meer van mij verwacht buiten de contacturen?

Buiten de contacturen neem je nog aan studiegroepen deel en volg je stages. Er zijn twee soorten studiegroepen: Praktijk- en Theorie studiegroep. Bij de praktijk studiegroep ligt de nadruk op praktisch oefenen en/of casusbesprekingen, bij de theorie studiegroep bestudeer je samen literatuur en gaat daarover met elkaar in discussie. Voor beide groepen worden verslagen geschreven.

De stages kun je grotendeels volgen in onze eigen kliniek. Het totaal aantal uren stage voor een TCM-opleiding bedraagt 280 uur (verdeeld over drie jaar).

Uiteraard ben je tussen de colleges door bezig met zelfstudie, voorbereiding van examens en in het laatste TCM-jaar met het schrijven van een scriptie.

Thema gebouw, klassen

Waar vinden de lessen plaats?

We beschikken over een eigen gebouw in de Chinese buurt van Amsterdam op de Geldersekade 67. We beschikken over 5 klaslokalen. Alle lessen vinden daar plaats.

Hoe groot zijn de klassen?

Het aantal studenten in een klas is verschillend en hangt mede af van de gekozen studierichting. De basisopleidingen Chinese Geneeskunde zijn maximaal 36 studenten. In de vervolgjaren splitsen deze groepen zich uit in Acupunctuur, Chinese Kruidengeneeskunde en Tuina. Deze groepen bevatten tussen de 15 en 30 studenten.

Thema kosten

Wat kost een studiejaar?

Het collegegeld bedraagt in 2023-2024 € 2100,- per studiejaar. Voor nieuwe studenten geldt een eenmalig inschrijfgeld van €95,-

Hoeveel kosten de boeken?

Dat verschilt per jaar. Aan het begin van de opleiding  betaal je ongeveer €300,- voor de aanbevolen boeken, in de vervolgjaren wordt dat minder, omdat je bepaalde basisboeken blijft gebruiken. In de opleiding Medische Basisvakken wordt een verplichte reader gebruikt. Deze kost ongeveer €120,-

Zijn er nog andere kosten?

Er zijn extra Praktijkdagen voor het oefenen van praktijkonderdelen. Deze dagen zijn facultatief. De kosten van deelname aan een extra praktijkdag zijn €10,-.

Voor het basisjaar Chinese geneeskunde zijn dat maximaal 5 extra praktijkdagen. Voor Acupunctuur-1 en Acupunctuur-2 zijn dat maximaal 10 dagen per jaar.

Thema toelating en aanmelding

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Een HAVO of MBO-4 diploma
  • Iedereen die een buitenlandse middelbare schoolopleiding op minimaal HAVO of MBO-4 niveau met goed gevolg heeft voltooid en beschikt over voldoende vaardigheid in de Nederlandse of Engelse taal.

Hoe meld ik mij aan?

Aanmelden gaat via de website. Vul het formulier in, voorzie het van de gevraagde bijlagen (pasfoto en kopieën van diploma’s) en stuur het in. We nemen dan spoedig contact met je op.

Kan ik een visum aanvragen op basis van mijn inschrijving?

Shenzhou Open University of TCM is een ‘open’ universiteit, wat niet hetzelfde is als een door de overheid erkende universiteit. Dit betekent dat je op basis van een inschrijving bij onze opleiding niet in aanmerking komt voor een visum.

Toelichting termen

Waar staat TCM voor?

TCM is de afkorting voor Traditional Chinese Medicine die bestaat uit Acupunctuur, Chinese kruidengeneeskunde, Chinese Tuina-therapie en Medische Qigong.

Wat is Acupunctuur?

Acupunctuur is een oude Chinese methode voor het genezen, ingebed in de filosofie van TCM. Het plaatsen van fijne naalden op nauwkeurig gedefinieerde punten van het lichaam zorgt ervoor dat de harmonie van Qi, de energie van het lichaam en van het leven zelf worden hersteld. Acupunctuur streeft ernaar de balans tussen Yin en Yang binnen het lichaam te herstellen. Dit vereist de vrije stroom van Qi. Indien het Qi mechanisme is verstoord, zal dit leiden tot ziekte(s). Volgens deze traditie kunnen specifieke lijnen worden vastgesteld op het oppervlak van het lichaam, de zogenaamde meridianen. Meridianen zijn energiebanen die een nauwe relatie hebben met de lichamelijke organen, die ook verdeeld zijn in Yin en Yang. De acupunctuurpunten bevinden zich bij de meridianen. Elk acupunctuurpunt heeft een speciale samenhang met een specifiek orgaanstelsel. Wanneer een acupunctuurpunt gestimuleerd is door middel van het insteken van een naald, is er energie toegevoegd of weggehaald. Dit herstelt de stroom van de geblokkeerde Qi energie.

Wat is Chinese kruidengeneeskunde?

Chinese kruidengeneeskunde ontwikkelde zich over duizenden jaren. Het gebruik van planten als medische substantie begon na de ontdekking dat sommige planten geconsumeerd konden worden en andere verlichting konden brengen in bepaalde gevallen van ziekte. De oude tekst over geneeskunde, de “Yellow Emperors Inner Classic”, ontstond 2000 jaar geleden. Vroege medische ervaringen werden in dit boek samengevat. Het gebruik van planten als geneeskrachtige substantie ontwikkelde zich meer en meer, en uiteindelijk verschenen er verscheidene boeken over kruiden en de formulesamenstellingen. Vandaag de dag worden veel van deze formules nog steeds gebruikt, de zogenaamde “Klassieke Formules”. Chinese kruidengeneeskunde is zich nog steeds aan het ontwikkelen, wat resulteert in de “Moderne Formules”. Naast de nieuwe formules werden ook nieuwe manieren van het innemen van de kruiden ontwikkeld. Oorspronkelijk werden de kruidenformules afgekookt en geconsumeerd als thee over de dag. Tegenwoordig zijn er afkooksels, pillen, tabletten, poeders, in alcohol geweekte kruidenextracten, en zelfs infusies op de markt.

Wat is Chinese Tuina-therapie?

Chinese Tuina-therapie is gebaseerd op dezelfde filosofie als van Acupunctuur en kruidengeneeskunde. Het heeft allemaal te maken met de vrije stroom van Qi in het lichaam. Dit kan verricht worden op verschillende manieren. De Tuina-therapie kent diverse manieren om de geblokkeerde Qi te bevrijden en de harmonie van de Qi te herstellen. De stroom van de Qi in de meridianen kan worden gestimuleerd door middel van het wrijven of tikken geven over de meridianen. Ook manipulatie van de gewrichten en manipulatie op bepaalde acupunctuurpunten zoals drukken, persen en knijpen worden uitgevoerd. Eigenlijk betekent de naam Tui “duwen” en de naam Na “grijpen”, wat Tuina massage ook inhoudt. De tuina-therapie bestaat echter ook uit cupping en moxibustie.

Wat is medische Qigong?

Medical Qigong is één van de juwelen in de schatkamer van het Chinese culturele erfgoed en wordt beschouwd als één van de therapeutische methoden van TCM, zowel in China als in enkele andere landen.
Als een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde bestaat het uit medische ‘keep-fit’ activiteit en heeft het een duizenden jaren oude geschiedenis in China. Qigong, als een kunst van de zelf-training zowel van lichaam, geest en ademhaling, evenals het zenden van externe Qi, heeft als functies het voorkomen en genezen van ziektes, het beschermen en versterken van de gezondheid en het verlengen van het leven. Medische Qigong is populair en aanbevolen in China èn wereldwijd voor decennia. Talrijke klinische studies en laboratoriumstudies tonen de effectiviteit aan op het neuromusculaire systeem, het ademhalingssysteem, het spijsverteringssysteem, het hart-en vaatstelsel, het metabolisme, het endocriene systeem, het immuunsysteem, etc.