Onze Opleidingen

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Praktijktraining en Stages

Na het Basisjaar Chinese Geneeskunde krijg je naast theoretisch onderricht ook casusanalyses (zowel klassikaal als in kleine groepen). Al naar gelang de studiekeuze worden in de klas Acupunctuur- of Tuinatechnieken aangeleerd en geoefend. Daarnaast doe je klinische praktijkervaring op tijdens de stage.
Het totaal aantal stage-uren van een driejarige TCM-studie bedraagt 280 uur.

De Kliniek

Shenzhou biedt de unieke mogelijkheid – voor alle aan de opleiding verbonden studenten – om een deel van de stage te volgen in de aan onze school gelieerde kliniek zonder bijkomende kosten.
De Traditioneel Chinese Geneeskundigen in onze kliniek hebben jarenlange ervaring op het gebied van Acupunctuur, Tuina en Chinese Kruidengeneeskunde.

Externe stages

Als student van Shenzhou Open University of TCM kun je ook stagelopen bij door de school erkende externe TCG-therapeuten. De school stelt een lijst beschikbaar met geaccrediteerde supervisoren.

Stage in het buitenland

Ook in het buitenland kun je stagelopen, mits de instelling als medisch training centrum wordt erkend door de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO). Vooraf is toestemming nodig van de studiecoördinatoren.