Onze Opleidingen

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Bestuur, Personeel en Examencommissie

Grondlegger & Directeur

 • Zhilin Dong

Decaan

 • Prof. Dr. Dan Tan

Docententeam

 • Yifan Yang
 • Baoshun Shi
 • Zhigang Yang
 • Jidong Wu
 • Tianrong Ren
 • Huijun Shen
 • Funian Yu
 • Cheng Qian
 • Linjun Xia
 • Youping Zhu
 • Tineke van den Barg
 • Frank Roosen
 • Moon-Yueh Fong
 • Ray Mariën
 • Hong Dong
 • Mei Xing
 • Tiejun Tang
 • Shulan Tang
 • Daisy Yang
 • Beate Lendt
 • Graciano Cabrita da Palma
 • Jun Huang
 • Toine Korthout
 • Zhi Li
 • Martien Brands
 • Lili Huang
 • Yun Ding

Praktijkmedewerkers

 • L.P. Zhao
 • X. Yang
 • P.Z. Zhao
 • Q.T. Nguyen
 • M. Y. Fong

Studiecoördinatoren

 • Rob van Hees
 • Beate Lendt
 • Jun Huang
 • Pauline Lee

Tolken en Receptie

 • Yuni Harnani, Manager
 • Wai Shan Man (Shandy)

Apotheek

 • L. Wang
 • Y.Q. Chen
 • H. Meng
 • L. Zhou
 • C.L. Yuan

Examencommissie

 • Jidong Wu, PhD TCM, senior Lecturer
 • Toine Korthout, MD, senior Lecturer
 • Youping Zhu, PhD Pharmacognosy, senior Lecturer

Externe mediator

 • Ye Tian