Onze Opleidingen

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Open Dag - Zaterdag 21 augustus

Bezoek onze  open dag om inzicht te krijgen in ons aanbod van boeiende studieprogramma’s. Ontmoet onze decaan, enkele docenten en de studiecoördinatoren.

Open Dag
21 augustus

Bestuur, Personeel en Examencommissie

Grondlegger & Directeur

 • Zhilin Dong

Decaan

 • Prof. Dr. Dan Tan

Docententeam

 • Yifan Yang
 • Baoshun Shi
 • Zhigang Yang
 • Jidong Wu
 • Tianrong Ren
 • Huijun Shen
 • Funian Yu
 • Cheng Qian
 • Linjun Xia
 • Youping Zhu
 • Tineke van den Barg
 • Frank Roosen
 • Moon-Yueh Fong
 • Ray Mariën
 • Hong Dong
 • Mei Xing
 • Tiejun Tang
 • Shulan Tang
 • Daisy Yang
 • Beate Lendt
 • Graciano Cabrita da Palma
 • Jun Huang
 • Toine Korthout
 • Zhi Li
 • Martien Brands
 • Lili Huang
 • Yun Ding

Praktijkmedewerkers

 • L.P. Zhao
 • X. Yang
 • P.Z. Zhao
 • Q.T. Nguyen
 • M. Y. Fong

Studiecoördinatoren

 • Rob van Hees
 • Beate Lendt
 • Jun Huang
 • Pauline Lee

Tolken en Receptie

 • Yuni Harnani, Manager
 • Wai Shan Man (Shandy)

Apotheek

 • L. Wang
 • Y.Q. Chen
 • H. Meng
 • L. Zhou
 • C.L. Yuan

Examencommissie

 • Jidong Wu, PhD TCM, senior Lecturer
 • Toine Korthout, MD, senior Lecturer
 • Youping Zhu, PhD Pharmacognosy, senior Lecturer

Externe mediator

 • Ye Tian