Onze Opleidingen

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Open Dag - Zaterdag 8 juli 2023

Bezoek onze  open dag om inzicht te krijgen in ons aanbod van boeiende studieprogramma’s. Ontmoet onze decaan, enkele docenten en de studiecoördinatoren.

Open Dag
Zaterdag 8 juli 2023

Bestuur, Personeel en Examencommissie

Grondlegger & Directeur

 • Zhilin Dong

Decaan

 • Dan Tan

Docententeam

 • Baoshun Shi
 • Zhigang Yang
 • Jidong Wu
 • Tianrong Ren
 • Huijun Shen
 • Funian Yu
 • Cheng Qian
 • Linjun Xia
 • Tineke van den Barg
 • Hong Dong
 • Mei Xing
 • Tiejun Tang
 • Shulan Tang
 • Daisy Yang
 • Beate Lendt
 • Graciano Cabrita da Palma
 • Jun Huang
 • Toine Korthout
 • Zhi Li
 • Martien Brands
 • Lili Huang
 • Yun Ding

Praktijkmedewerkers

 • L.P. Zhao
 • X. Yang
 • Q.T. Nguyen

Studiecoördinatoren

 • Rob van Hees
 • Jun Huang

Tolken en Receptie

 • Yuni Harnani, Manager
 • Alson Yuen
 • Shirley Liu

Apotheek

 • L. Wang
 • H. Meng
 • L. Zhou
 • C.L. Yuan

Examencommissie

 • Jidong Wu, PhD TCM, senior Lecturer
 • Toine Korthout, MD, senior Lecturer
 • Mei Long, onafhankelijke externe examinator

Onafhankelijke externe bemiddelaar

 • Ye Tian