Onze Opleidingen

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Stage

Stage

In principe hebben alle lesweekends in de vervolgjaren na het jaar Basiskennis van de TCG naast theoretisch onderricht ook casusanalyses (zowel klassikaal als in kleine groepen), Acupunctuurtechniek onderricht op het programma. Daarbij zijn de studenten verplicht om een vastgesteld aantal uren klinische praktijkervaring op te doen tijdens de stage.

Lees verder >


 

Externe stage

Toegestane externe stages in Nederland en China

Studenten van de Shenzhou Open University kunnen hun kennis en vaardigheid uitbouwen door het volgen van stages in China, aan de TCG universiteiten van Beijing en Zhejiang; TCG instituten die erkend zijn als Medische Trainingcentra door de World Health Organization (WHO). De gemaakte stage-uren dienen aangegeven te worden op een door het relevante instituut verzorgd certificaat.

Lees verder >


 

Keuzevakken

Shenzhou geeft seminars en nascholingen. Als een seminar tevens geschikt is voor de huidige studenten, dan zal de seminar als keuzevak op de website en in brochures gepresenteerd worden. Alle huidige studenten genieten een korting van 10% op deze seminars.

Lees verder >