Onze Opleidingen

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Betalings- en registratievoorwaarden Opleidingen

 • Bij de eerste aanmelding bij Shenzhou Open University of TCM betaalt u eenmalig inschrijfgeld ad € 95,-.
 • Nadat Shenzhou Open University het inschrijfgeld heeft ontvangen, wordt de inschrijfprocedure voortgezet.
 • De datum waarop wij het digitale of papieren inschrijfformulier ontvangen op kantoor geldt als datum van registratie.
 • Na de definitieve registratie voor een opleiding ontvangt u een bevestiging per e-mail en de factuur.
 • De factuur dient betaald te worden volgens onze ‘Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden’ LINK binnen de termijn van 30 dagen.
 • Indien de registratie plaatsvindt binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding is de uiterste betaaldatum van de factuur niet van meer toepassing: het volledige collegegeld dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de opleiding betaald te zijn.
 • Bij te late betaling worden €50,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Als aan het begin van de opleiding geen bewijs van betaling aanwezig is, wordt de deelnemer niet toegelaten tot de opleiding.
 • U heeft herroepingsrecht. U kunt tot 14 dagen na uw aanmelding de registratie schriftelijk of per e-mail annuleren en het eventueel reeds betaalde collegegeld en inschrijfgeld terugontvangen.
 • Bij inschrijving voor een opleiding minder dan 14 dagen voorafgaand aan de eerste dag van opleiding, stemt u ermee in afstand te doen van uw herroepingsrecht met ingang van de eerste cursusdag. Het annuleringsbeleid is dan van toepassing.
 • Terugbetalingen – indien van toepassing, zie ‘annulering’ en ‘restitutie’ – zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de annulering plaatsvinden.
 • Uiterste inschrijfdatum voor iedere opleiding is 15 juli.

 Annuleringsbeleid

 • Annulering van deelname aan de opleiding is alleen schriftelijk of per e-mail mogelijk.
 • Bepalend voor de datum van de annulering is de datum waarop de annulering is ontvangen op ons kantoor.
 • Bij annulering wordt – afhankelijk van het moment van annulering – een deel, of het volledige collegegeld in rekening gebracht:
  • Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de opleiding zijn er geen kosten*.
  • Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de opleiding betaalt men 50% van het collegegeld.
  • Bij annulering na de start van de opleiding is men het volledige collegegeld verschuldigd.

Restitutie

Collegegeld wordt – behoudens de annuleringsregeling – niet terugbetaald, behalve in extreme gevallen waarin deelnemers niet in staat zijn om de opleiding bij te wonen als gevolg van ernstige ongevallen, ziekte of overlijden. In die gevallen kan de deelnemer of wettelijk vertegenwoordiger tot uiterlijk drie weken na het begin van de opleiding schriftelijk bij het kantoor om terugbetaling verzoeken. Het verzoek dient te worden ondersteund met bewijs.

*Inschrijfgeld wordt vanaf 2 weken na inschrijving niet meer gerestitueerd.

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom die verband houden met het lesmateriaal, de interactieve leeromgeving of voortvloeien uit de voor Shenzhou Open University of TCM verrichte werkzaamheden berusten te allen tijde bij Shenzhou Open University of TCM.

De rechten op de door de student gedurende de opleiding geschreven teksten berusten te allen tijde bij de student.

Vertrouwelijk

Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld door het intituut, haar medewerkers, assistenten en docenten.

Shenzhou Open University of TCM,

Amsterdam, mei 2022