Onze Opleidingen

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Visie en Missie

Het is de missie van Shenzhou Open University of TCM om studenten op te leiden tot patiëntgerichte behandelaars volgens de hoogste professionele standaarden. Daarnaast stellen wij fundamentele vragen over de mechanismen, de preventie en behandeling van ziekte. Daarmee willen wij bijdragen aan het leveren van een goede gezondheidszorg en de ontwikkeling van kennis van de Chinese en Westerse Geneeskunde.

Shenzhou Open University of TCM munt (inter)nationaal uit als een academische instelling op het gebied van voortgezette beroepsopleidingen en klinische stages. Daarmee wil Shenzhou Open University of TCM een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap op het gebied van preventie, en een veilige en effectieve behandeling van ziekten.

Shenzhou Open University of TCM biedt diverse opleidingen en stages en kent een diversiteit aan studenten en stafleden. We verwachten wederzijds respect van docenten, studenten, staf, stagiaires en patiënten. We richten ons op ethisch verantwoord en professioneel gedrag.

Om dit te bereiken, houden wij het professionele niveau van onze opleidingen op peil door regelmatige evaluaties en brengen wij, waar nodig, verbeteringen aan. Wij implementeren aanpassingen in onze cursussen die beantwoorden aan onze eigen hoge standaarden en aan die van de beroepsverenigingen.
Zo blijven wij verzekerd van accreditatie van onze opleidingen.