Studieboeken Basisopleiding Chinese Geneeskunde

Studenten dienen een aantal boeken aan te schaffen. Aanvullende syllabi worden, waar van toepassing, tijdens de lessen uitgedeeld.

De Shenzhou Open University gebruikt altijd de meest recente edities van boeken. Mocht de editie die we in de studiegids noemen niet langer verkrijgbaar zijn, neem dan contact op met de studiecoördinator alvorens een eventuele andere editie van het boek aan te schaffen.

Nederlandstalige cursus:

Verplicht:

Maciocia, G. (2008)  De Grondslagen van de Chinese Geneeskunde.     Molenbeek: Satas. (ISBN 9782872931026)

Verplichte als referentie:

Kaptchuk, T. (2000) The web that has no weaver. 2nd edn. New York: McGraw-Hill Education. (ISBN 9780809228409)

Kirschbaum, B. (2010) Atlas of Chinese Tongue Diagnosis. 2nd edn. Seattle: Eastland Press. (ISBN 9780939616718)

Maciocia, G. (2008)  De Grondslagen van de Chinese Geneeskunde.     Molenbeek: Satas. (ISBN 9782872931026)

Ni, M. (1995) The Yellow emperor`s classic of Medicine (Neijing Suwen). 2nd edn. Colorado: Shambhala. (ISBN 9781570620805)

Of: 

Maciocia, G. (1992) Tongdiagnose in de Chinese Geneeskunde. 2nd edn. Molenbeek: Satas. (ISBN 9782872930593) 

Maciocia, G. (2004) Diagnostiek in de Chinese Geneeskunde. Molenbeek: Satas. (ISBN 9782872930197)