Stage

In principe hebben alle lesweekends in de vervolgjaren na het jaar Basiskennis van de TCG naast theoretisch onderricht ook casusanalyses (zowel klassikaal als in kleine groepen), Acupunctuurtechniek onderricht op het programma. Daarbij zijn de studenten verplicht om een vastgesteld aantal uren klinische praktijkervaring op te doen tijdens de stage.

Gebaseerd op de variabelen zoals; beschikbaarheid, capaciteit en aantal studenten die stage moeten doen kunnen studenten van Shenzhou Open University hun verplichte stage doen in Shenzhou kliniek. Echter, de student dient zich te realiseren dat het lopen c.q. voltooien van alle stage uren in Shenzhou kliniek niet gegarandeerd kan worden. In het geval niet alle uren in Shenzhou kliniek gedaan kunnen worden is een externe stage een optie. De school heeft een lijst met goedgekeurde externe supervisoren die de student kan raadplegen. Ook kan de student een externe supervisor vinden en om evaluatie door de school vragen.

Opleiding Praktische training Klinische stage Totaal (uren)
Acupunctuur 124 280 404
Kruiden 124 280 404
Tuina  124 280 404